gmachy MNS

Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: ed9dddc8-4ccf-401c-8bd5-1cd32107854b
  • Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i Odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 336