gmachy MNS

Druk książki pod tytułem „Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku”

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 40733433-d6ef-4874-91bf-e210c7cd5191

Załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 396