gmachy MNS

Obsługa prawna projektu inwestycyjnego pn. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy, objętego dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 SIWZ

III Rozdział SIWZ

SIWZ edytowalny

Pytania i odpowiedzi

 Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2620