gmachy MNS

Wykonanie robót dodatkowych do robót budowlanych obejmujących realizację zadania pn. Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomu - I

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2299