gmachy MNS

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji II części projektu Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

SIWZ

Treść III części SWIZ - Dokumentacja projektowa budowy - Zał. 8a Projekt budowlany

Treść III części SWIZ - Dokumentacja projektowa budowy - Zał. 8b Projekt wykonawczy

Treść III części SWIZ - Dokumentacja projektowa budowy - Zał. 8c+8d Etapowanie w tym przedmiary

Treść III części SWIZ - Dokumentacja projektowa budowy - Karty katalogowe do Projektu Wykonawczego

Treść III części SWIZ - Dokumentacja projektowa budowy - Przedmiary robót w wersji ath

Załącznik nr IV cz.1 - umowa o dofinansowanie

Załącznik nr IV cz.2 - Studium wykonalności

Załącznik nr IV cz.3 - Studium wykonalności

Załącznik nr IV cz.4 - Studium wykonalności

Załącznik nr IV cz.5 - Harmonogram rzeczowo finansowy

Załącznik nr V - Dokumentacja z wyboru IK I cz. Projektu

Załącznik nr VI - Dokumentacja z wyboru Wykonawcy I etapu robót budowlanych

Załączniki do SIWZ w wersji .doc

Pytania i odpowiedzi

 Pytania i odpowiedzi nr 1

Wynik postępowania

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2429