Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o przetargu

Zmiana treści ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

SIWZ zmiany nr 1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nr 1

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające 3

 

 

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2568