Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby wystawy 1913. Święto wiosny

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2349