gmachy MNS

Przebudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

2014-10-24 - Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2014-10-24 - Rozdział I i II Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami oraz formularz „ OFERTA”
2014-10-24 - Rozdział III -Umowa
2014-10-24 - Rozdział IV - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2014-10-24 - 1) Program Funkcjonalno-użytkowy
2014-10-24 - 2) Ekspertyza Techniczna budynku MNS w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27
2014-10-24 - 3) Opis historii budynku
2014-10-24 - 4) Ocena dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku MNS w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27
2014-10-30 - 5) Rysunki inwentaryzacyjne
2014-10-28 - 6) Projekt budowlany: „Przebudowa części pomieszczeń wystawowych znajdujących się na I piętrze budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie”
2014-10-28 - 7) Projekt budowlany: „Branża sanitarna – wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania” – Muzeum Narodowe w Szczecinie , ul. Staromłyńska 27


2014-10-27 - SIWZ zmiana nr 1
2014-11-06 - SIWZ zmiana nr 2
2014-11-07 - Zmiana wzoru umowy
2014-11-06 - Załącznik nr 1.5
2014-10-24 - SIWZ w wersji edytowalne
2014-11-06 - SIWZ zmiana nr 2 w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi

2014-11-06 - Pytania i odpowiedzi nr 1

Wynik postępowania

2014-11-12 - Informacja z otwarcia ofert

2015-01-21 - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2861