gmachy MNS

Zamówienie uzupełniające do umowy podstawowej na świadczenie usług ochrony dla potrzeb Muzeum Narodowego w Szczecinie w zakresie konwojowania zbiorów muzealnych

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do negocjacji

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi

 

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2552