gmachy MNS

Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy - II Etap

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Załącznik nr I.5 do SIWZ

Rozdział III - Projekt umowy

Rozdział III - Warunki szczególne do umowy

Rozdział IV - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

             a) Projekt budowlany

             b) Projekt wykonawczy

      c) Dokumentacja II Etap (w tym spec. techn. wykonania i odbioru robót dla dokumentacji II etapu)(poprawiona wersja)

      c - 1) Dokumentacja II Etap ( w tym spec. techn. wykonania i odbioru robót dla dokumentacji II etapu ) – wersja poprawiona  nr 2 i uzupełniona przez Projektanta

             d) Przedmiar robót II Etapu

 

Załączniki wersja edytowalna:

Załącznik Nr I.1:      Formularz –Oświadczenie składane zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy

Załącznik Nr I.2.1:  Formularz –Oświadczenie składane zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy

Załącznik Nr I.2.2:  Formularz –Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art.24 ust.2 pkt.5 Ustawy

Załącznik Nr I.3:      Formularz –Wiedza i doświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr I.4:      Formularz –Potencjał kadrowy

Rozdział     II:            Formularz – „Oferta”

 

Zmiana SIWZ

Pytania i odpowiedzi

 Pytania i odpowiedzi nr 1

Wynik postępowania

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 3435