Wykonywanie usług doradztwa prawnego na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.08.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 19.08.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 z dnia 21.08.2013 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Specyfikacja Istotnych Warunków Wykonania

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.08.2013 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3.

Wersja edytowalna załączników

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi nr 1.

Pytania i odpowiedzi nr 2.

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Hanna Podsiadła Odsłony: 2571