gmachy MNS

Wykonanie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy”

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

2014-04-01 - Ogłoszenie o przetargu
2014-05-07 - Zmiana ogłoszenia o przetargu nr 1
2014-05-27 - Zmiana ogłoszenia o przetargu nr 2
2014-06-18 - Zmiana ogłoszenia o przetargu nr 3
2014-07-14 - Zmiana ogłoszenia o przetargu nr 4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2014-04-01 - SIWZ
2014-05-07 - SIWZ - zmiana nr 1
2014-05-27 - SIWZ - zmiana nr 2
2014-06-18 - SIWZ - zmiana nr 3
2014-07-14 - SIWZ - zmiana nr 4
2014-07-14 - Załącznik nr 1.3
2014-07-14 - Załącznik nr 1.4
2014-07-14 - Formularz oferty

Rozdział III - Umowa
    2014-07-14 - Umowa
Rozdział IV - Szczegółowy opis zamówienia
   2014-07-14 - 1.1 Dokumentacja wykonawcza wystawy - Część budowlana
   2014-07-14 - 1.2 Dokumentacja wykonawcza wystawy - Część ekspozycyjna
   2014-04-01 - 2. Dokumentacja wykonawcza budynku Centrum Dialogu Przełomy
   2014-07-14 - 3. Przedmiar robót

   2014-07-14 - 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   2014-07-14 - 5. Tabela elementów artystycznych wystawy

Pytania i odpowiedzi

 2014-04-25 - Pytania i odpowiedzi nr 1
 2014-04-29 - Pytania i odpowiedzi nr 2
 2014-04-29 - Pytania i odpowiedzi nr 2 - załączniki
 2014-05-15 - Pytania i odpowiedzi nr 3
 2014-07-16 - Pytania i odpowiedzi nr 4
 2014-07-29 - Pytania i odpowiedzi nr 5
 2014-07-29 - Pytania i odpowiedzi nr 6

Wynik postępowania

2014-08-28 - Informacja z otwarcia ofert
2014-09-08 - Wynik przetargu
2014-11-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Hanna Podsiadła Odsłony: 7004