Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego na potrzeby Centrum Dialogu Przełomy

Szybki skok: Ogłoszenie | SIWZ | Pytania i odpowiedzi | Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

2014-08-06 - Ogłoszenie
2014-08-07 - Zmiana ogłoszenia nr 1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2014-08-06 - SIWZ
2014-08-06 - Załącznik nr 5
2014-08-06 - Załącznik nr 5 wersja edytowalna
2014-08-07 - Zmiana SIWZ nr 1
2014-08-07 - SIWZ wersja edytowalna

 

Pytania i odpowiedzi

 2014-08-21 - Pytania i odpowiedzi nr 1

Wynik postępowania

 2014-08-28 - Informacja z otwarcia ofert
 2014-09-11 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
 2014-10-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Zamówienia publiczne
Opublikował: Rafał Piątkowski Odsłony: 2339