gmachy MNS

Usługi druku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 27d17f28-6e00-48b7-833e-676d5a5824a8

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 323