gmachy MNS

Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język niemiecki i język angielski tekstów do wystaw wraz z wykonaniem korekty autorskiej

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: cf471d0b-c61f-42c7-86af-12352a5a7f10

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 315