gmachy MNS

Dostawa nawilżaczy powietrza, filtrów i mat na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

Identyfikator postępowania: 95b8c3a7-1c6a-4ff3-ab02-181ba81d84c7

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania w zakresie zadania 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 1 i 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 334