gmachy MNS

Wykonanie tłumaczeń pisemnych z j. polskiego na j. niemiecki tekstów do wystaw „Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu” i „Ukryte znaczenia. Sztuka XVI i XVII w.”, wraz z korektą autorską

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: cb271904-a142-4787-9bb6-608a6a72784b

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 200