gmachy MNS

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 obiektów, w tym wykonanie fotografii cyfrowych i opracowanie dokumentacji pochodnej

Miniportal

  • Identyfikator postępowania 8a164822-bd13-4d85-b2f3-5538cd88f788

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 339