gmachy MNS

Dostawa z instalacją macierzy dyskowej wraz z przełącznikami wymaganymi do jej podłączenia oraz przestrzeni dyskowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 6c24b78c-d5b2-4a63-b9f5-71d077f0bcb4

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na relizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofer

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 420