gmachy MNS

Wykonanie projektu graficznego okładek 16 ścieżek edukacyjnych wraz z towarzyszącymi ścieżkom ćwiczeniami w polskiej i angielskiej wersji językowej

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: ad45a108-8f73-4d04-97e9-d4688ae7b390

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 198