gmachy MNS

Produkcja filmu wizerunkowego, promującego efekty projektu „www.muzeach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 21910ac9-cdd3-4c39-93e3-7e2a1c59deac

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 293