gmachy MNS

Usługa druku publikacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2022 roku

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: 077c8391-02b7-45cf-96b4-6002c5fd0bee

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 269