gmachy MNS

Wymiana rozdzielnicy głównej 0,4 kV w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3

Miniportal

  • Identyfikator postępowania - 93df8b5e-1852-4c33-885f-98eff172cfcc

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 139