gmachy MNS

Dostawa z instalacją macierzy dyskowej oraz przełączników sieciowych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania - 61c24b1c-8730-476e-82ce-2204eed4b74c

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie o wyniku postępowania

Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 222