gmachy MNS

Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania: cdf3df23-7fbb-4a01-872a-d15b0e712ed0

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategoria: Zamówienia na usługi społeczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 614