gmachy MNS

Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie

Miniportal

  • Identyfikator postępowania - 69ea7136-2158-4376-a657-372f40786244

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kategoria: Zamówienia na usługi społeczne
Opublikował: Michał Dłużak Odsłony: 144