gmachy MNS

Rada Muzeum

Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym w Szczecinie działa na podstawie Ustawy o muzeach, z dnia 21 listopada 1996 r. Dz.U. 97.5.24 z późniejszymi zmianami, Statutu Muzeum Narodowego w Szczecinie nadanego Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr VI/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 2 Ustawy o muzeach oraz w Statucie Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Powołana Uchwałą Nr 59/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku

 • Lucjan Bąbolewski
 • prof. dr hab. Aleksander Bursche
  Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Michał Dębowski
  Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • Stanisław Horoszko
  Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 • Paweł Jaskanis
  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Edward Osina
  Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Piotr Semka
  Historyk, publicysta
 • dr n. tech. Aleksandra Hamberg-Federowicz
  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie
  Oddział w Szczecinie
 • prof. dr hab. Radosław Gaziński
  Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Przemysław Wraga
  p.o. Dyrektora Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Rafał Piątkowski
Opublikowany: przez: Rafał Piątkowski
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 18
Kategoria: Rada muzeum
Liczba wyświetleń: 9023

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
poniedziałek, 30 października 2023 15:40 Aktualizacja treści Michał Dłużak
poniedziałek, 12 czerwca 2023 17:20 Brak Michał Dłużak
piątek, 24 lutego 2023 13:45 Brak Michał Dłużak
piątek, 24 lutego 2023 13:43 Brak Michał Dłużak
wtorek, 31 maja 2022 11:15 Brak Michał Dłużak
poniedziałek, 16 maja 2022 10:18 Brak Michał Dłużak
czwartek, 15 kwietnia 2021 11:42 Brak Michał Dłużak
wtorek, 23 czerwca 2020 13:47 Brak Michał Dłużak
czwartek, 10 października 2019 12:24 Brak Michał Dłużak
piątek, 01 lutego 2019 13:21 Brak Michał Dłużak
czwartek, 09 marca 2017 14:52 Brak Michał Dłużak