gmachy MNS

Prezentacja publiczna projektu „www.muzeach”

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu "www.muzeach" przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020