gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2014 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 17.01.2014 Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 27.01.2015 "1913. Święto wiosny" Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 07.02.2014 Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 07.02.2014 Cykl koncertów pn. Muzeum Muzyki i Śpiewające Muzeum Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
5. Państwowa Inspekcja Pracy 06.05.2014 Sprawdzenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy Uwagi dot. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń pracy; maszyn i innych urządzeń technicznych
6. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 08.05.2014 Kontrola projektu pn. "Razem jesteśmy silni..." Uwagi dot. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń pracy; maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN 13.06.2014 Kontrola obiektów budowlanych, Książek Obiektu Budowlanego, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Należy uzupełnić tabele w Książkach Obiektów Budowlanych oraz poddać ocenie stan techniczny zadaszenia i wiaty znajdujących się na dziedzińcach przy ul. W. Chrobrego 3
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 30.06.2014 Kontrola warunków pracy Pracodawca nie określił warunków stosowania środków ochrony indywidualnej, nie poinformował pracowników o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej, brak miejsca likwidacji czynników chemicznych oraz niezgodna ocena ryzyka
9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 15.07.2014 Sprawdzenie wykonania zarządzeń w decyzji z dnia 29.07.2011 r. Brak zaleceń
10. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, BKW 15.09.2014 Gospodarka finansowa oraz gospodarowanie majątkiem ruchomym Brak zaleceń
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 18.12.2014 Kontrola sprawdzająca decyzję z dnia 08.09.2014 r. Brak zaleceń

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 300
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 812

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 października 2019 16:16 Brak Michał Dłużak
czwartek, 31 października 2019 16:11 Brak Michał Dłużak