gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2015 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 27.01.2015 Zakup kopii rzeźby "Mojżesza" Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 27.01.2015 Zakup sprzętu informatycznego Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 27.01.2015 Cykl koncertów pn. Muzeum Muzyki Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 09.02.2015 Sprawdzenie wykonania zarządzeń z dn. 29.07.2011 r. Bez zaleceń
5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 10.02.2015 "Play the Music" Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
6. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 10.02.2015 "Od kompasu słonecznego do systemu DECCA- historia hiperboli w nawigacji" Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 10.02.2015 Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 26.02.2015 Archeologia Zamku Książąt Pomorskich Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 26.02.2015 Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
10. Państwowa Inspekcja Pracy 27.05.2015 Kontrola dokumentów finansowych i kadrowych Bez zaleceń
11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN 22.07.2015 Kontrola nieruchomości Bez zaleceń
12. Komisja Rewizyjna Sejmiku WZ 25.08.2015 Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy 1. Aktualny zakres prac w Centrum Dialogu Przełomy budzi wątpliwości co do możliwości dotrzymania terminu zakończenia prac; 2. W przyszłości koniecznym jest aby proces przygotowania inwestycji i wyłaniania wykonawców przygotować w sposób umożliwiający niekolizyjne ywkonywanie robów budowlanych wraz z jednoczesnym przygotowaniem koncepcji wystawienniczej. Zespół Kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości co do funkcjonowania jednostki w zakresie kryterium legalności i rzetelności.
13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 15.10.2015 Stan sanitarno-porządkowy; ul. Mściwoja II 8 Bez zaleceń
14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 16.10.2015 Stan sanitarno-porządkowy; ul. Staromłyńska 1 Bez zaleceń
15. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 16.10.2015 Stan sanitarno-porządkowy; ul. Staromłyńska 27 Bez zaleceń
16. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 10.11.2015 Stan sanitarno-porządkowy; ul. Wały Chrobrego 3 Bez zaleceń

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 301
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 711

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 października 2019 16:20 Brak Michał Dłużak