gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2018 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-01-05 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków zawartych w decyzji PS.HP.421.86.2017 z dnia 03.03.2017 r. Bez zaleceń.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-02-22 Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków zawartych w punkcie 1, 3 w decyzji PS.HP.421.289.2017 z dnia 19.07.2017 r. dot. pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Bez zaleceń.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 2018-05-23 Kontrola dokumentacji zadania: Uchwała Zarządu WZ Nr 397/17 z 14.03.2017; Nr 1398/17 z 25.08.2017 . Bez zaleceń.
4. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 2018-05-24 Kontrola dokumentacji zadania: Uchwała Zarządu WZ Nr 1308/17 z 07.08.2017; Nr 1272/17 z 31.07.2017, Nr 1526/17 z 18.09.17. Bez zaleceń.
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-05-30 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PS.HP.421.455.2017 z dnia 14.11.2017 r., PS.HP.421.85.2017 z dnia 03.03.2017 r., PS.HP.421.86.2017 z dnia 03.03.2017 r., PS.HP.421.504.2017 z dnia 06.12.2017 r., PS.HP.421.289.2017 z dnia 19.07.2017 r. Bez zaleceń.
6 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-05-30 Kontrola wyników badań i pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego wykonanych 09.03.18 przez Luxcontrol. Stwierdzono, że oświetlenie nie spełnia wymogów Polskiej Normy na stanowiskach pracy.
7 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WKNiDN 2018-06-06 Kontrola dokumentacji zadania: Uchwała Zarządu WZ Nr 184/17 z 06.02.2017. Bez zaleceń.
8 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-10-10 Kontrola- stan sanitarno-higieniczny i techniczny, gospodarka odpadami, przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dot. Muzeów przy Wały Chrobrego 3 i Pl. Solidarności 1 Bez zaleceń
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 2018-11-07 Kontrola- stan sanitarno-higieniczny i techniczny, gospodarka odpadami, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie ul. Staromłyńska 27, Muzeum Sztuki Współczesnej ul. Staromłyńska 1, Muzeum Historii Miasta Szczecin, ul. Mściwoja 8 Bez zaleceń
10 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Inwestycji i Nieruchomości 2018-11-09 Sprawdzenie prowadzenia KOB oraz wizja lokalna nieruchomości Zgodnie z protokołem
11 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Inwestycji i Nieruchomości 2018-11-23 Przeprowadzenie kontroli z zakresu prawidłowości gospodarowania mieniem Bez zaleceń

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 304
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 712

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
czwartek, 31 października 2019 16:26 Brak Michał Dłużak