gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2021 roku

Lp.

Organ kontroli

Czas trwania

Zakres przedmiotowy kontroli

Zalecenia pokontrolne

1.

IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

15.03.-17.03.2021

Realizacja projektu pn. www.muzeach nr POPC.02.03.02-00-0009/18 w siedzibie Beneficjenta ( Lidera). Projekt www.muzeach realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie- Lider oraz Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum- Zamek w Łańcucie. Kontrolą została objęta prawidłowość i efektywność działań podejmowanych w zakresie m.in.: 1. rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz zgodności ustaleń z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we wnioskach o płatność;
2. zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
3. prawidłowości wystawiania dokumentów finansowych (np. faktur, przelewów), a także prawidłowości zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych;
4. procesu zapewnienia potencjału kadrowego do realizacji zadań określonych w projekcie;
5. systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposobu archiwizowania danych finansowo – księgowych;
6. prowadzenia przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych;
7.zachowania przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów.

Uchybienie w zakresie oznaczenia strony internetowej Partnera MNS- zrealizowano

2.

Instytucja Audytowa w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

07.04.2021

Realizacja projektu pn. www.muzeach nr POPC.02.03.02-00-0009/18 w siedzibie Beneficjenta ( Lidera). Projekt www.muzeach realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie- Lider oraz Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum- Zamek w Łańcucie. Audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Bez zaleceń

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

13.08.2021

Stan sanitarno-porządkowy oraz wytyczne GIS dla opiekunów kultury w związku z epidemią SARS-Cov-2 w Polsce.

Bez zaleceń

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN

17.09-30.09.2021

Kontrola nieruchomości oraz prowadzenia dokumentacji technicznej obiektów

Bez zaleceń

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 400
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 136

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 01 lutego 2023 11:50 Brak Michał Dłużak
środa, 01 lutego 2023 11:49 Brak Michał Dłużak
środa, 01 lutego 2023 11:48 Brak Michał Dłużak