gmachy MNS

Wykaz kontroli przeprowadzonych w MNS w 2022 roku

Lp. Organ kontroli Czas trwania Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia pokontrolne
1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa 08.02.2022 r. W ramach projektu pn. www.muzeach nr POPC.02.03.02-00-0009/18 przeprowadzono kontrolę ex-post postępowania na "Dostawę stacji roboczych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie". W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń.
2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego 15.04.2022 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa wykonania tabliczek z podpisami i flag do wystaw, realizowanych w ramach projektu "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość"-INTERREG VA Ocena pozytywna, brak stwierdzonych naruszeń
3. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego 15.04.2022 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa nawilżaczy powietrza, filtrów i mat na potrzeby Muzeum Narodowego w Szczecinie (zadanie 1 dot. projektu)- INTEERREG VA Ocena pozytywna, brak stwierdzonych naruszeń
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 19.05.2022 r. Centrum Dialogu Przełomy- Pawilon wystawowy Muzeum Narodowego w Szczecinie Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 26.05.2022 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie- Wały Chrobrego Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 15.07.2022 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie- Muzeum Historii Szczecina W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 15.07.2022 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie- Muzeum Tradycji Regionalnych W trakcie kontroli przekazano doraźne zalecenia: a) Zaleca się usunąć odchodzącą powłokę malarską w prawym rogu ściany sali wystawowej "Złoty Wiek Pomorza"; b) Zaleca się usunąć na klatce schodowej prowadzącej do dziedzińca budynku, na ścianach ciemne smugi; c) Zaleca się usunąć na sali wystawowej "Gabinet Pomorski" przy włącznikach światła zaciemnienia powłoki malarskiej na ścianie.
8. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WIiN 15.09.2022 r. Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z nieruchomością (KOB, PPOŻ…itp..) Brak zaleceń
9. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego 01.09.2022 r. 19.10.2022 r. Kontrola projektu nr INT65 pn.: ,,Wspólne dziedzictwo. Wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza" Nie stwierdzono nieprawidłowości
10. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 21.10.2022 r. Przestrzeganie wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych, w tym dot. utrzymania należytego stanu pomieszczeń, przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dot. Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 1 Nie stwierdzono nieprawidłowości

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 401
Kategoria: Kontrole
Liczba wyświetleń: 155

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 01 lutego 2023 11:57 Brak Michał Dłużak