gmachy MNS

Centrum Dialogu Przełomy Stanowisko „Asystent”

Muzeum Narodowe w Szczecinie poszukuje pracownika do oddziału Centrum Dialogu Przełomy Stanowisko „Asystent”.

Szukamy osoby chętnej do pracy w najmłodszym oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, prezentującym najnowszą historię Pomorza Zachodniego, Polski i Europy.
To praca dla osób wszechstronnych, niebanalnych, nie bojących się nowych wyzwań, otwartych na rozmaite projekty społeczne i edukacyjne, ceniących kontakt z ludźmi w różnym wieku, ciekawych świata.
W MNS-CDP odnajdą się historycy, ale także pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy, filolodzy, specjaliści od PR

Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie humanistyczne
  2. praktyczna znajomość pakietu MS Office.
  3. kreatywność, gotowość nieustannego uczenia się, dyspozycyjność, punktualność, dobra organizacja pracy.

Dodatkowo oceniane:

  1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

Gwarantujemy:

  1. pracę w niewielkim, ale zgranym zespole,
  2. bardzo dobrą atmosferę,
  3. wzajemną pomoc,
  4. możliwość realizacji swoich ambicji i marzeń, 
  5. zadowolenie z osiąganych efektów,
  6. udział w działaniach dających możliwość „zanurzenia w historii”.

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Szczecinie oddział Centrum Dialogu Przełomy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.
Termin i miejsce składania dokumentów: dokumenty prosimy składać do 30.11.2022 r.
Cv zawierające poniższą klauzurę proszę wysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
bądź osobiście:

Sekretariat Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Staromłyńska 27,
70-561 Szczecin

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w życiorysie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Asystent, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w rekrutacji.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez:
Identyfikator w systemie: 397
Kategoria: Ofarty pracy
Liczba wyświetleń: 276

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
wtorek, 08 listopada 2022 15:18 Brak Michał Dłużak