gmachy MNS

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 obiektów, w tym wykonanie fotografii cyfrowych i opracowanie dokumentacji pochodnej

Miniportal

  • Identyfikator postępowania 8a164822-bd13-4d85-b2f3-5538cd88f788

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 369
Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Liczba wyświetleń: 534

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
wtorek, 28 grudnia 2021 15:42 Brak Michał Dłużak
czwartek, 25 listopada 2021 15:31 Brak Michał Dłużak
środa, 17 listopada 2021 12:45 Brak Michał Dłużak
piątek, 24 września 2021 21:19 Brak Michał Dłużak
czwartek, 23 września 2021 15:01 Brak Michał Dłużak
czwartek, 23 września 2021 13:58 Brak Michał Dłużak
środa, 15 września 2021 14:18 Brak Michał Dłużak