gmachy MNS

Wykonywanie obsługi prawnej objętej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 II oś priorytetowa E - administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury zarówno w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również uwarunkowań wynikających z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 266
Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Liczba wyświetleń: 824

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 14 kwietnia 2021 14:05 Brak Michał Dłużak
poniedziałek, 05 sierpnia 2019 11:17 Brak Michał Dłużak
piątek, 02 sierpnia 2019 14:04 Brak Michał Dłużak