gmachy MNS

Świadczenie usług ogólnie pojętego doradztwa finansowego w trakcie realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie nr 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.2 "Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury" pn.: "www.muzeach"

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 310
Kategoria: Z wyłączeniem stosowania ustawy PZP art.4
Liczba wyświetleń: 741

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 14 kwietnia 2021 14:05 Brak Michał Dłużak
wtorek, 19 listopada 2019 15:22 Brak Michał Dłużak