gmachy MNS

Dostawa z instalacją serwerów oraz przełączników sieciowych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

E-zamówienia

  • Identyfikator postępowania: ocds-148610-68b50cbb-4af6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Podmiot udostępniający informacje: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Utworzony: przez: Michał Dłużak
Opublikowany: przez: Michał Dłużak
Ostatnio aktualizowany: przez: Michał Dłużak
Identyfikator w systemie: 408
Kategoria: Postępowania o wartości równej lub przekraczającej 130 tys. złotych
Liczba wyświetleń: 150

Historia zmian

Data: Powód: Autor:
środa, 18 października 2023 13:42 Dodanie ogłoszenie o wyniku postępowania Michał Dłużak
czwartek, 05 października 2023 13:51 Brak Michał Dłużak
środa, 13 września 2023 14:15 Brak Michał Dłużak
czwartek, 07 września 2023 11:30 Brak Michał Dłużak
poniedziałek, 04 września 2023 11:33 Brak Michał Dłużak